Ljubljana

Usposobljenost:


Usposobljeni za pregledovanje, merjenje, vzdrževanje in servisiranje električnih in drugih inštalacij, strelovodov, strojev, opreme postrojev in naprav.